گروه صنعتی مکاترون

تولید کننده ربات های صنعتی، آموزشی، سرگرمی، تجهیز و راه اندازی کارگاه و آزمایشگاه رباتیک و الکترونیک