دوره آموزشی الکترونیک 1

شما با ثبت نام در این طرح می توانید در دوره ویژه آموزش آزمایشگاه الکترونیک شرکت کنید که فقط شامل هزینه شهریه می باشد و هزینه پکیج رایگان است.

-آموزش کار با انواع قطعات الکترونیکی

-آموزش شبیه سازی با نرم افزار پروتئوس

-آموزش طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی

-برگزاری آزمون پایان دوره

-ارائه گواهینامه پایان دوره به زبان فارسی و ان

380.000 تومان

دوره آموزشی ربات فوتبالیست

شما با ثبت نام در این طرح می توانید در دوره ویژه آموزش ربات فوتبالیست شرکت کنید که فقط شامل هزینه شهریه می باشد و هزینه پکیج رایگان است.

-آشنایی با الکترونیک در رباتیک

-آشنایی با مکانیک در رباتیک

-آشنایی با سیستم های کنترلی رباتیک

برگزاری آزمون پایان دوره 

-ارائه گواهینامه به زبان فارسی و انگلیسی

485.000 تومان

دوره آموزشی ربات انسان نما

شما با ثبت نام در این طرح می توانید در دوره ویژه آموزش طراحی و ساخت ربات انسان نما شرکت کنید که فقط شامل هزینه شهریه می باشد و هزینه پکیج رایگان است.

-آشنایی با اجزای تشکیل دهنده ربات 

-آشنایی با انواع قطعات مکانیکی و سازه ها

-آشنایی با قطعات الکترونیکی و نحوه کار آن ها

-آشنایی با ابزار و تجهیزات تخصصی 

-برگزاری آزمون و ارائه گواهینامه

980.000 تومان