کتاب کارآفرینی و تاثیرات آن بر جامعه

عنوان کتاب : کارآفرینی و تاثیرات آن بر جامعه مولفین : حسن قالیوند ناشر : نیکونوین مدیرفنی و ناظر چاپ…

0
رایگان!