کتاب آموزش گام به گام طراحی و ساخت ربات نوریاب

عنوان کتاب : آموزش گام به گام طراحی و ساخت ربات نوریاب نویسندگان: مهندس علیرضا اسماعیلی/ مهندس فرشاد عسگری ناشر…

0
رایگان!

کتاب راهنمای کاربردی قطعات الکترونیک و رباتیک

عنوان کتاب : راهنمای کاربردی قطعات الکترونیک و رباتیک نویسنده: مهندس امیرحسین کبیری مشاور:مهندس فرشاد عسگری ناشر : نیکونوین مدیر…

0
رایگان!

کتاب اولین گام در رباتیک با ربات رالی

عنوان کتاب : اولین گام در رباتیک با ربات رالی مولفین : فرشاد عسگری – رونیکا حسنلویی ناشر : نیکونوین…

0
رایگان!

کتاب طراحی و ساخت ربات مبارز

عنوان کتاب : طراحی و ساخت ربات مبارز مولفین : فرشاد عسگری – کیانا مشیریان ناشر : نیکونوین مدیرفنی و…

0
رایگان!

کتاب طراحی و ساخت ربات آتش نشان

عنوان کتاب : طراحی و ساخت ربات آتش نشان مولفین : فرشاد عسگری – کیانا مشیریان ناشر : نیکونوین مدیرفنی…

0
رایگان!

کتاب طراحی و ساخت ربات رالی

عنوان کتاب : طراحی و ساخت ربات رالی مولفین : فرشاد عسگری – کیانا مشیریان ناشر : نیکونوین مدیرفنی و…

0
رایگان!

کتاب طراحی و ساخت ربات حساس به نور

عنوان کتاب : طراحی و ساخت ربات حساس به نور مولفین : فرشاد عسگری – کیانا مشیریان ناشر : نیکونوین…

0
رایگان!

کتاب طراحی و ساخت منظومه شمسی من

عنوان کتاب : طراحی و ساخت منظومه شمسی من مولفین : فرشاد عسگری – کیانا مشیریان ناشر : نیکونوین مدیرفنی…

0
رایگان!

کتاب طراحی و ساخت ربات مبارز

عنوان کتاب : طراحی و ساخت ربات مبارز مولفین : فرشاد عسگری – عاطفه حسین زاده گروی ناشر : نیکونوین…

0
رایگان!