12%
تخفیف

ربات مریخ نورد (تصویربردار)

با تهیه و ساخت این ربات می توانید با آموزش های زبر آشنا شوید :

آشنایی با انواع چرخ ها، شاسی و بدنه، معرفی انواع اتصالات و پیچ و مهره، آشنایی با انواع اسپیسرهای فلزی و پلاستیکی، آموزش راه اندازی ربات و سیم کشی موتور ها، آشنایی با مفاهیم اولیه الکترونیک و مدارهای سری و موازی، آشنایی با انواع باتری و جاباتری، آشنایی با کنترل 2 کانال برای راه اندازی ربات.

تجهیزات و قطعات موجود در این بسته آموزشی :

تعداد نام قطعه
10 پیچ 6*10 MM 1
4 پیچ 6*50 MM 2
8 مهره معمولی 6 MM 3
2 مهره 6MM  کاسه نمد دار 4
4 پیچ 3*30 MM 5
6 مهره 3MM 6
4 پیچ خودکار چرخ ها 7
4 لوله پلاستیکی (اسپیسر) 8
2 سیم کانکتور دو پین 9
1 جاباتری 4 تایی  با کانکتور 10
1 جاباتری 2 تایی 11
1 دسته کنترل K6 12
2 موتور زرد 13
6 چرخ ربات 14
1 پکیج بدنه فلزی ربات 15
1 جعبه ربات 16
4 مهره پرچ سایز 6 17
2 پیچ 40 میلی متر 18
0
2,380,000 تومان
13%
تخفیف

ربات مریخ نورد (بازو)

با تهیه و ساخت این ربات می توانید با آموزش های زبر آشنا شوید :

آشنایی با انواع چرخ ها، شاسی و بدنه، معرفی انواع اتصالات و پیچ و مهره، آشنایی با انواع اسپیسرهای فلزی و پلاستیکی، آموزش راه اندازی ربات و سیم کشی موتور ها، آشنایی با مفاهیم اولیه الکترونیک و مدارهای سری و موازی، آشنایی با انواع باتری و جاباتری، آشنایی با کنترل 2 کانال برای راه اندازی ربات.

تجهیزات و قطعات موجود در این بسته آموزشی :

تعداد نام قطعه
10 پیچ 6*10 MM 1
4 پیچ 6*50 MM 2
8 مهره معمولی 6 MM 3
2 مهره 6MM  کاسه نمد دار 4
4 پیچ 3*30 MM 5
6 مهره 3MM 6
4 پیچ خودکار چرخ ها 7
4 لوله پلاستیکی (اسپیسر) 8
2 سیم کانکتور دو پین 9
1 جاباتری 4 تایی  با کانکتور 10
1 جاباتری 2 تایی 11
1 دسته کنترل K6 12
2 موتور زرد 13
6 چرخ ربات 14
1 پکیج بدنه فلزی ربات 15
1 جعبه ربات 16
4 مهره پرچ سایز 6 17
2 پیچ 40 میلی متر 18
0
1,560,000 تومان
9%
تخفیف

ربات مریخ نورد (مانع یاب)

با تهیه و ساخت این ربات می توانید با آموزش های زبر آشنا شوید :

آشنایی با انواع چرخ ها، شاسی و بدنه، معرفی انواع اتصالات و پیچ و مهره، آشنایی با انواع اسپیسرهای فلزی و پلاستیکی، آموزش راه اندازی ربات و سیم کشی موتور ها، آشنایی با مفاهیم اولیه الکترونیک و مدارهای سری و موازی، آشنایی با انواع باتری و جاباتری، آشنایی با کنترل 2 کانال برای راه اندازی ربات.

تجهیزات و قطعات موجود در این بسته آموزشی :

تعداد نام قطعه
10 پیچ 6*10 MM 1
4 پیچ 6*50 MM 2
8 مهره معمولی 6 MM 3
2 مهره 6MM  کاسه نمد دار 4
4 پیچ 3*30 MM 5
6 مهره 3MM 6
4 پیچ خودکار چرخ ها 7
4 لوله پلاستیکی (اسپیسر) 8
2 سیم کانکتور دو پین 9
1 جاباتری 4 تایی  با کانکتور 10
1 جاباتری 2 تایی 11
1 دسته کنترل K6 12
2 موتور زرد 13
6 چرخ ربات 14
1 پکیج بدنه فلزی ربات 15
1 جعبه ربات 16
4 مهره پرچ سایز 6 17
2 پیچ 40 میلی متر 18
0
1,450,000 تومان
17%
تخفیف

ربات مریخ نورد (مبتدی)

با تهیه و ساخت این ربات می توانید با آموزش های زبر آشنا شوید :

آشنایی با انواع چرخ ها، شاسی و بدنه، معرفی انواع اتصالات و پیچ و مهره، آشنایی با انواع اسپیسرهای فلزی و پلاستیکی، آموزش راه اندازی ربات و سیم کشی موتور ها، آشنایی با مفاهیم اولیه الکترونیک و مدارهای سری و موازی، آشنایی با انواع باتری و جاباتری، آشنایی با کنترل 2 کانال برای راه اندازی ربات.

تجهیزات و قطعات موجود در این بسته آموزشی :

تعداد نام قطعه
10 پیچ 6*10 MM 1
4 پیچ 6*50 MM 2
8 مهره معمولی 6 MM 3
2 مهره 6MM  کاسه نمد دار 4
4 پیچ 3*30 MM 5
6 مهره 3MM 6
4 پیچ خودکار چرخ ها 7
4 لوله پلاستیکی (اسپیسر) 8
2 سیم کانکتور دو پین 9
1 جاباتری 4 تایی  با کانکتور 10
1 جاباتری 2 تایی 11
1 دسته کنترل K6 12
2 موتور زرد 13
6 چرخ ربات 14
1 پکیج بدنه فلزی ربات 15
1 جعبه ربات 16
4 مهره پرچ سایز 6 17
2 پیچ 40 میلی متر 18
0
1,000,000 تومان