گروه آموزشی رباتیک مکارو

گروه آموزشی رباتیک مکارو

مرکز آموزش های تخصصی الکترونیک، رباتیک، خلاقیت ویژه رده های سنی خردسالان (مهد کودک و پیش دبستانی)   موسس : خانم مهندس گلرخ بخشنده دفتر مرکزی : تهران  شروع همکاری مشترک با صنایع مهندسی مکاترون : ۱۳۹۸

محصولات آموزشی : بسته خلاقیت شماره ۱ (سه ربات)    بسته خلاقیت شماره ۲      بسته خلاقیت شماره ۳  جهت دریافت اطلاعات کامل محصولات : ۰۹۹۰۹۰۶۱۳۶۶
همکاری های مشترک مکاترون و مکارو