اولین دوره مسابقات شهرخوب، شهروند خوب، شهر هوشمند و هفتمین دوره جشنواره استعدادیابی و مهارت افزایی مخترع کوچک آینده با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان برگزار میگردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.