لیست محصولات آموزشی رباتیک (بهار 1401)

صنایع رباتیک و علوم مهندسی مکاترون

مستقر در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 

قیمت نمایندگی (قیمت ها بر حسب تومان)
بسته آموزشی قیمت فروش +10 بسته +20 بسته +50 بسته +100 بسته
1 ربات مبارز 1 325.000 305.000 295.000 285.000 275.000
2 ربات نوریاب و نور گریز 290.000 270.000 260.000 250.000 240.000