لیست دوره های آموزشی صنایع رباتیک مکاترون

ویژه دانش آموزان علاقمند به یادگیری رباتیک در کلیه مقاطع تحصیلی

دوره اول : مقدماتی و پایه

در پایان هر دوره پس از برگزاری آزمون و قبولی، کواهینامه پایان دوره اعطا می گردد.

دوره دوم : تخصصی رباتیک