رویه های ارسال سفارش

ارسال محصولات و سفارشات از طریق ذیل به انتخاب شما ارسال میگردد.


پیک موتوری

این روش ارسال تنها برای مرسوله های شهر تهران است. هزینه ارسال برای سفارش های بالای ۲۰۰ هزار تومان رایگان و سفارش های زیر ۲۰۰ هزار تومان فقط ۱۲۰۰۰ تومان است.

بازه ارسال بسته های شهر تهران از ساعت ۱۳ الی ۱۸ می باشد و در صورتی که مشتری ساعت خاصی را برای دریافت در نظر دارد باید در توضیحات سفارش قید کند. در صورتی که پیک به آدرس اعلام شده در صورت حساب مراجعه نموده و مشتری در آدرس حاضر نباشد و یا آدرس به درستی قید نشده باشد (پلاک اشتباه و یا عدم پاسخگوی به تماس و یا درج اشتباه شماره تماس)  و بسته به دفتر مکاترون برگشت بخورد هزینه ارسال مجدد به عهده مشتری خواهد بود.

پست سفارشی

مکاترون تمامی سفارش های بالای ۱۵۰ هزار تومان با وزن زیر ۲ کیلوگرم را به صورت رایگان با پست سفارشی ارسال می کند. در صورتی که پستچی به آدرس اعلام شده در صورت حساب مراجعه نموده و مشتری در آدرس حاضر نباشد و یا آدرس و یا کد پستی و جزئیات آدرس به درستی قید نشده باشد و بسته به دفتر مکاترون عودت بخورد هزینه ارسال مجدد به عهده مشتری خواهد بود. در صورتی که از طرف مکاترون اطلاعات به درستی وارد نشده باشد (ناخوانا بودن آدرس، درج اشتباه مشخصات و یا مشکل در بسته بندی) با هزینه فروشگاه مجددا ارسال انجام خواهد شد.  زمان تحویل بسته با این روش ۴ الی ۷ روز پس از آماده سازی سفارش می باشد که با توجه به دفاتر پستی متغیر است.

پست پیشتاز

هزینه ارسال در این روش با توجه به وزن بسته و محل دریافت مرسوله متغیر می باشد. مکاترون تلاش نموده است که نرخ اعلام شده در سایت مطابق با مبلغ اداره پست باشد. در صورتی که پستچی به آدرس اعلام شده در صورت حساب مراجعه نموده و مشتری در آدرس حاضر نباشد و یا آدرس و یا کد پستی و جزئیات آدرس به درستی قید نشده باشد و بسته به دفتر مکاترون عودت بخورد هزینه ارسال مجدد به عهده مشتری خواهد بود. در صورتی که از طرف مکاترون اطلاعات به درستی وارد نشده باشد (ناخوانا بودن آدرس ، درج اشتباه مشخصات و یا مشکل در بسته بندی) با هزینه فروشگاه مجددا ارسال انجام خواهد شد. زمان تحویل بسته با این روش ۱ الی ۳ روز پس از آماده سازی سفارش خواهد بود که با توجه به دفاتر پستی متغیر است.

باربری

این روش ارسال برای سفارش هایی با وزن بالاتر از ۷ کیلوگرم  و همچنین طول بالای ۱ متر  پیشنهاد می شود. هزینه ارسال + بسته بندی با پیک از دفتر مکاترون تا باربری (۲۰۰۰۰ تومان) بر عهده مشتری می باشد و بسته به صورت پسکرایه ارسال می شود و مشتری ملزم به پرداخت هزینه ارسال از دفتر مکاترون به باربری و همچنین از باربری تهران به شهر خود می باشد. زمان تحویل بسته با این روش ۱ روز پس از آماده سازی سفارش خواهد بود.