ربوپارک مکاترون

واحد فناور مدرسه رباتیک مکاترون

آدرس : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ساختمان مرکز رشد و نوآوری (دکتر حبیبی) طبقه پنجم واحد 53

تلفن دفتر مرکزی : 02144867164 داخلی 5531

کارشناس و مشاور : 09127928238

EMAIL : INFO@MECATRONCO.IR

INSTAGRAM : MECATRONCO.IR

مکاترون