ارتباط با ما

خوش حال میشیم باهاتون آشنا بشیم!

فرم تماس

صنایع رباتیک و علوم مهندسی مکاترون

مجموعه مکاترون در یک دهه گذشته هدف خود را با ارائه خدمات علمی، آموزشی و صنعتی در حوزه مهندسی رباتیک، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و الکترونیک به دانشجویان و دانش آموزان علاقه مند بنا نهاده است.